Bildspel - Powerpoint Presentation Viewer

The powerpoint logotype

Denna sida beskriver uppsättning av ett system för att visa ett bildspel på en skärm, t.ex. en digital-TV. Målet är att få till en lösning där:

Som visare av bildspelet används pptview.exe, alltså Powerpoint Viewer från Microsoft. Bildspelet som ska visas upp ligger på en webbserver.

Information:

Då planen är att bildspelet bara kommer att laddas om nattetid, så finns det ingen anledning att göra en överdrivet elegant lösning med ett separat program som startar/stoppar pptview.exe endast om ett uppdaterat bildspel finns publiserat på servern.

I stället så lägger vi in kommandon som uppdaterar powerpoint-filen och startar om pptview.exe i en bat-fil (bildspel.bat).

Uppdatering av bildspelet:

Som program för att ladda ner bildspelet från webbservern används windows-versionen av cURL.

Omstart av pptview.exe:

För att stoppa pptview.exe används ett WMI-skript (stoppa_pptview.vbs). Starten av pptview.exe sköts av start-kommandot med tillhörande flaggor för att starta maximerat (annars syns startmenyn fortfarande)

Installation:

Skapa en katalog på lokala disken. Ladda new bildspel.bat och stoppa_pptview.vbs till denna katalog. Öppna bildspel.bat och ändra parametrarna i första avdelningen. Du kan nu starta skriptet och testa att bildspelet kommer igång.

Schemaläggning:

Öppna schemaläggaren (scheduler) via Start -> Tillbehör -> Systemverktyg. Lägg till en schemaläggning som kör bildspel.bat med två utlösare: vid inloggning och periodiskt varje natt.

Nu är det bara att konfigurera Windows att automatiskt logga in den användare som angavs för utlösaren 'vid inloggning'. Logga ut och testa att det fungerar.

Filer:

Skript för att starta/stoppa pptview.exe, exempel filer och WMI-skript för att starta/stoppa processer finns att ladda ner.

Ladda ner filer