OpenExam - Elektroniska Tentor

Frågor

Frågor att besvara är själva fundamentet i en tenta. Dom typer av frågor som kan läggas till är fritext-, envals- och flervalsfrågor. Till en fråga kan dessutom olika former av multimedia kopplas.

Olika typer av tillägg kopplade mot web services finns också. Till exempel erbjuder systemet inbäddning av LaTeX och Smiles direkt i frågorna.

Eftersom frågorna renderas som HTML, så är det dessutom möjligt att dekorera dessa med ren HTML. Exempelvis kan detta vara användbart för att visa upp tabeller.

Skapa frågor

Lägg till nya frågor genom att klicka på länken 'Lägg till fråga' i menyn till vänster. Om du innehar rollen creator så kan du välja rättande lärare då du skapar en fråga.

Genom att klicka på länken 'Översikt' i samma meny så visas ett nodträd innehållande dom tilldelade rollerna och frågor. Nodträdet innehåller länkar för att lägga till, ta bort, ändra på frågor. Det går även att importera frågor från externa system eller filer.