OpenExam - Elektroniska Tentor

Användarmanual

Det här är version 1.0 av användarmanualen för OpenExam. Manualen är tänkt att på ett lättläst, men ändå utförligt sätt, beskriva det som användare kan tänkas behöva veta för att snabbt komma igång med att använda systemet.

Om du har frågor eller förslag till förbättringar skicka dom till Anders Lövgren, BMC:s dataavdelning, Uppsala universitet.

Index: