OpenExam - Elektroniska Tentor

Denna sida innehåller instruktioner och länkar till filer att ladda ner för att sätta upp en lokal brandvägg för användning vid e-tentor. Den lokala brandväggen (wipfw resp. ipfw32) har bara testats med 32-bitars Windows XP/7.

Filer för nerladdning:

Installation

Det rekommenderas att man installerar ipfw32. Det finns två enkla sätt att automatiskt installera brandväggen, antingen via Symantec Ghost eller via startup skript i en GPO. Se även sidan för manuell installation.

Symantec Ghost

Starta med att skapa ett konfigurationsresurs för exe-filen (AI-paketet)

Skapa ett jobb (task) som använder den konfigurationsresurs vi nyss skapade. I jobbet så installera vi först AI-paketet (drivrutiner och binärer) och kör sedan skriptet install.bat som kör install.exe för att skapa nätverkstjänsten.

Grupp Policy (GPO)

Ladda ner ipfw32-installer.zip som innehåller alla filerna som behövs för att installera ipfw32 (unattended). Skapa en GPO med ett skript som installerar filerna lokalt (t.ex. C:\Programs\ipfw32) och sedan kör install.bat (från lokala disken) för att installera nätverkstjänsten.

NDIS Miniport Driver Installer

Se mindinst för beskrivning av install.exe (samma program) och dess flaggor.