OpenExam - Elektroniska Tentor

Systemet är uppdelat i tre delar efter respektive användargrupp: lärare, studenter och administratörer. Dom olika delarna har olika åtkomstbegränsningar, i stigande ordning.

Lärardelen

Åtkomlig från hela världen efter inloggning. Många lärare är på resande fot och behöver kunna administrera e-tentor (publisera, rätta och avkoda) från olika delar av världen.

Studentdelen

Denna del används av studenterna vid själva provtillfället. För att som lärare kunna testköra en e-tenta behöver man ha tillgång till denna del av systemet.

Åtkomst är begränsad till dom subnät som finns vid BMC samt vissa proxy-servrar, t.ex. UU:s webbproxy. Guider finns upplagda som beskriver dom inställningar man behöver göra:

  • Uppsala universitets guider (på svenska/engelska).
  • Kompletterande guider (endast på engelska).

Notera att det är upunet-v.pac som ska användas. Filen proxy.pac är endast för användning internt inom UU:s nät.

Administratörer

Denna del är begränsad till enstaka ip-adresser.