OpenExam - Elektroniska Tentor

Notera!

Sidorna här beskriver OpenExam 1.x som har fasas ut. Användare rekommenderas att använda den nya versionen istället.
Gå till http://openexam.bmc.uu.se för att använda den nya 2.x versionen.

Projekt GitHub Online (UU)

OpenExam är ett webbaserat system för att utföra elektroniska tentor.

The OpenExam start page (version 1.x)

Anonymitet

Ett av systemets primära uppgifter är att säkerställa att studenternas svar behandlas likvärdigt genom att studenternas riktiga identitet förblir anonym tills dess att tentan avkodas, varpå den fryses för ytterligare ändringar.

Roller

Varje tenta definieras som ett projekt där olika medverkande tilldelas olika roller, t.ex. rättande lärare eller avkodare. Tanken är att flera personer ska kunna jobba med en tenta som ett distribuerat projekt.

Frågor

Frågorna kan vara fritext, envals- eller flervalsfrågor. Varje fråga kan ha olika typer av media kopplad till sig, t.ex. video eller ljud.

Det är också möjligt att lägga i matematiska formler (LaTeX) och molekylsträngar (Smiles) i frågorna. Det går förstås också bra att bädda in rena bilder.

Resultat

Resultaten från en tenta kan antingen distribueras ut från systemet av en ansvarig person i elektronisk form eller så kan studenterna själva logga in i systemet för att hämta ut senast eller tidigare gjorda tentor.