MaxSim för Farmaceutisk Undervisning

Det här är en vidareutveckling av den Java Applet version av MaxSim som Erik Stensmo och Anders Grusell skrev runt 1997.

Olika varianter:

MaxSim startas antingen som en Java Applet, genom Java Web Start eller som en fristående applikation. Den fristående varianten låter användaren öppna modeller lagrade lokalt och på godtyckliga servrar, samt tillåter att modeller sparas till den lokala hårddisken. Applet och JavaWS varianten startas direkt över nätet och fungerar som en förenklad variant av det fristående programmet.

Ändringar och målsättningar:

Två viktiga orsaker till att skriva om MaxSim var att få programmet att hantera fler än en uppsättning med modelfiler. En annan var att få MaxSim att fungera med andra webbläsare än Mozilla. Båda dom målen är nu uppfyllda tillsammans med många andra förbättringar, bl.a. kan nu modelfiler skapade i DOS-versionen av MaxSim öppnas direkt.

Systemkrav:

Den nya versionen av MaxSim kräver Java 6 JRE eller senare (1.6+) finns installerad på datorn.

Länkar:

MaxSim i mediateket BMC.

Frågor angående MaxSim besvaras av: