UpUnet-S Logon Statistics (upunetstats)

UpUnetStats är en svit av program för att sammanställa statistik över datorutnyttjande genom att inhämta data från olika källor (Windows Eventlog, UPPDOK och SOAP-tjänster) och skapa kopplingar mellan dessa.

Användningsområden kan t.ex. vara spårning av inloggningar per användare eller dator, eller som en källa för debiteringsunderlag. För att skapa debiteringsunderlag baserad på grupptillhörighet (institution eller kurs) krävs att datorerna har en koppling till active directory.

Statistik

Statistiken sparas i en SQL-databas (t.ex. MSSQL eller MySQL). Inläggning av data i databasen sker genom stored procedures. Hämtning av data sker på motsvarande sätt genom anrop till skrivskyddade stored procedures eller vyer (views).

Automatisering

Inhämtning och sammanställande av information kan automatiseras genom att köra dbimport.exe periodisk.