Russin - System för beställning av utskriftskvota för Korint

Detta är ett system för att hjälpa till med beställning av utskriftskvota för Korint. Systemet tar hand om beställningen, skickar en order och ser periodiskt till att fyllnadsordrar läggs så snart nya studenter registreras på berörda program och/eller kurser.

Order main tree

Systemet har nu uppnått en tillräckligt stabil nivå för att användas i skarp drift av resten av verksamheten.

Features:

  • Ordrar kan läggas på fyra olika nivåer: alla program samt enstaka program, kurser/grupper eller studenter.
  • Åtkomst till systemet sker via CAS-inloggning.
  • Rättigheter för användare att lägga ordrar definieras per program och gäller därmed även för kurser som tillhör programmet.
  • Systemet har ett komplett administrativt webbgränssnitt åtkomligt endast av administratörer.
  • Totala kostnader för aktiva ordrar kan enkelt ses per program eller användare.

Nyheter:

Det är nu möjligt att skapa grupper i systemet som fungerar som kurser, men där medlemmarna i gruppen hanteras inifrån systemet.

System i drift:

En installation av Russin finns i skarp drift för utbildningsområdet medicin och farmaci: https://it.bmc.uu.se/russin/