Skrivarstatistik

mtprint är en webbaserad applikation för att samla ihop utskriftsstatistik från olika skrivare över internet.

Showing printer statistics for a specific printer

mtprint samlar in och presenterar utskriftsstatistik från olika skrivare. Systemet är inte bundet till en modell av skrivare, utan i princip alla nätverksskrivare med en inbyggd webbserver kan ingå.

Skrivarna kan stå på olika subnät, även sådana som ligger bakom en brandvägg. Kravet i så fall att någon dator på det subnätet fungerera som en agent som rapporterar tillbaks till mastern (den dator där statitiken samlas in, normalt sett en webbserver).

Webbservern:

På webbserven anropas skriptet source/receiver.php från agenterna för att lägga in data i databasen.

Insamlare (agenter):

En agent kan vara själva webbservern, och är enkelt sagt en dator som kör admin/collect.php periodiskt för att samla in statistik från utvalda skrivare. I conf/printers.conf anges vilka IP-adresser som skrivarna har och vilka modeller det är.

Statistik:

Utskriftsstatistik hämtas direkt från skrivaren (f.n. över HTTP-protokollet). Grafer genereras från databasen med hjälp av JpGraph (ett objektorienterat grafbibliotek för PHP).