mtprint - printer statistik

mtprint är en webbaserad applikation för att samla ihop utskriftsstatistik från olika skrivare över internet.

mtprint samlar in och presenterar utskriftsstatistik från olika skrivare. Systemet är inte budet till en modell av skrivare, utan i princip alla nätverksskrivare med en inbyggd webbserver kan ingå.

Skrivarna kan stå på olika subnät även sådana som ligger bakom en brandvägg, kravet i så fall är att någon dator på det subnätet fungerera som en agent som rapporterar tillbaks till mastern (den dator där statitiken samlas in, normalt sett en webbserver).

Webbservern:

På webbserven anropas skriptet source/receiver.php från agenterna för att lägga in data i databasen.

Insamlare (agenter):

En agent kan vara själva webbservern, och är enkelt sagt en dator som kör admin/collect.php periodiskt för att samla in statistik från utvalda skrivare. I conf/printers.conf anges vilka IP-adresser som skrivarna har och vilka modeller det är.

Statistik:

Utskriftsstatistik hämtas direkt från skrivaren (f.n. över HTTP-protokollet). Grafer genereras från databasen med hjälp av JpGraph (ett objektorienterat grafbibliotek för PHP).