Blackmore - Skåpbokningssystem

Blackmore är ett system för att veckovis boka omklädningsskåp. Med några enkla ändringar är det möjligt att anpassa systemet för andra ändamål.

Screenshot for selecting locker

Systemet är framtaget med mål att vara enkelt att använda, med "wizards" som guidar slutanvändarna (se skärmdumpar).

Features:

Integrerad med standardtjänster som SMTP/POP3/IMAP (för e-postpåminnelser), LDAP (för konto <-> personlig info uppslagning) och CAS (för "single sign-on").

En period (start och slutdatum) defineras i konfigurationen, utifrån den kommer system att räkna ut den bokningsbara perioden och automatisk låsa systemet under andra perioder. Detta sker automatiskt från år till år.

Administration:

Blackmore har ett komplett administrativt gränssnitt som ligger i en egen underkatalog (source/admin). Nya administratörer kan enkelt läggas till via webbgränssnittet.

Ett starkt skydd av administrationssidorna uppnås genom att begränsa tillgången till source/admin i konfigurationsfilen för Apache. Sidorna går endast att komma åt efter inloggning som en användare som finns med i admin tabellen i databasen.

Internationalisering (I18N):

Hela systemet har språksupport via GNU gettext för svenska och engelska (US och GB). Datum och tider är lokaliserade till valt språk/locale. Nya språk kan enkelt läggas till, se filen README för mer information.

Blackmore är skriven i ren, object orienterad PHP och använder en SQL-databas för lagring. All kommunikation mot SQL-databasen sker genom ett internt API.