Computing Department at BMC - Anders Lövgren

Pågående och avslutade projekt:

OpenExam

Ett system för elektroniska tentor. Läs mer >>

WhosOn:

WhosOn is a centralized logon accounting system built upon SOAP web services and SQL. Läs mer >>

Batchelor:

Batchelor är en jobbköhanterare skriven i PHP. Batchelor används bl.a. av ChemGPS-NP och Retrotector. Läs mer >>

Relaterat:

FOA - Fast Object and Array encoding/decoding:

Ett bibliotek skrivet i C för att utbyta data strukturer mellan olika system och program. Läs mer >>

Relaterat:

Citrus PXE:

Program och bibliotek (C++) som används för att fjärrboota datorer. Läs mer >>

iServ bokningssystem:

Ett resursbokningssystem skrivet i PHP. Har använts under c:a sex år för att boka datasalar, sammanträdesrum, projektorer etc. här på BMC. Läs mer >>

INI-fil parser:

Ett C/C++ biblitek för att parsa konfigurationsfiler i INI-stil. Läs mer >>