Linux/Windows - Lånedator

Windows

Använd ditt UU-ID (anställdakonto) och lösenord C för att logga in till USER-domänen. Notera att datorn måste vara uppkopplad via det fasta nätet för att inloggningen ska vara möjlig.

Det går även att logga in lokalt på datorn. Använd '.\teacher' som användarnamn med 'teacherbmc' som lösenord. Notera användningen av '.\' för att Windows ska tolka inloggningen som lokal.

Linux

Precis som för Windows är det möjligt att logga in med UU-ID. För lokal inloggning används användarnamnet 'teacher' med 'teacherbmc' som lösenord.

Anslut projektor:

Använd programmet nvidia-settings för att koppla ihop datorn med en projektor (VGA-anslutning). Datorn ska vara inställd att automatiskt starta programmet vid inloggning, använd i annat fall startmenyn.

Tryck på 'Detect Displays'. Välj 'TwinView' i 'Configuration'. Tryck på 'Apply' för att utöka skrivbordet till projektorn.