Virtualisering med QEMU KVM - Uppsättning

The KVM banner

Som operativsystem för host-systemet har jag valt att använda 64-bitars Slackware GNU/Linux 13.1 då det är en Linux-distribution känd för att vara väldigt stabil och pålitlig.

Om hårdvaran klara av 64-bitars OS så är det att rekommendera då en 32-bitars host begränsar guest-systemet till 2 GB RAM.

Slackware Homepage

Läsvärt

Läs igenom sektionerna Installation, LVM och Nätverk. Efter genomgång av dessa ska du ha ett fullt fungerande host-system att installera gäst-system i, och som kan administreras över en SSH-anslutning.

Autostart innehåller information om hur du sätter upp gäst-systemet att starta automatiskt då host-systemet bootar upp. Dom flesta vill nog använda den funktionaliteten, åtminstånde för system i skarp drift.

Följ instruktionerna i BIOS avdelningen om du har problem med att processen som gäst-systemet körs under avslutas då gäst-systemet bootas om.