Virtualisering med QEMU KVM

The KVM banner

QEMU KVM kan användas som ett alternativ till t.ex. VMware för att köra flera operativsystem på samma fysiska server. Fördelen med att använda KVM är att det körs direkt på en valfri Linux-distribution, vi har alltså tillgäng till en komplett Linux-miljö (som host) och har därmed tillgång till alla möjligheter som ett Linux-system normalt erbjuder direkt över en SSH-inloggning.

Sektioner

Dokumentationen är indelad i tre sektioner. Under uppsättning beskriver installation av en host på vilken dom virtualiserade systemen körs. Sektionen användning innehåller dokumentation för installation av ett virtualiserat gäst-system.

Den sista delen om administration innehåller en del tips på olika saker man kan tänkas vilja göra, t.ex. att flytta gäst-systemen.

Prestanda

Initiala tester tyder på att det går att få nära nog på 'native' prestanda i dom virtualiserade systemen. Dom system som i huvudsak testats är Gentoo Linux 10.1 (64-bit) och Windows Server 2008 (64-bit).

Hårdvara

Som testsystem har två Dell R410 utrustad med speglade 500 GB SAS-diskar och två Intel Xeon E5506 2.13 GHz Quad-core CPU:er använts. Båda servrarna är utrustade med 6 GB RAM och LSI Logic SAS-controller. Servrarna har två Broadcom NetXtreme II BCM5716 nätverkskort (gigabit).