Virtualisering med QEMU KVM - Administration

Ibland har man behov av att skapa kopior på existerande system. Det kan vara för att slippa installera ett nytt (återanvända) eller för att skapa ett backup system som kan tas i omedelbar drift ifall det existerande skulle sluta fungera (hårdvaruproblem eller trasigt filsystem).

Den här avdelningen ger några exempel på duplicering till en imagefil eller över nätet.

Import

Låt säga att du har en imagefil för ett system. Den vill du nu använda för ett virtualiserat system. Gör så här:

    root@host:~# qemu-img convert -O raw system.img /dev/mapper/virtual-system

Export

Gör så här för att skapa en imagefil av ett virtualiserat system som ligger på en LVM-volym:

    root@host:~# dd if=/dev/mapper/virtual-system of=system.img bs=1024M

Kloning (virtuella system)

Variant för att klona ett system över nätet med hjälp av dd och nc. I det här fallet från en logisk LVM volym till en annan. Det är två parter inblandade: client (sändare) och server (mottagare):


-- Sändare:

    root@client:~# dd if=/dev/mapper/virtual-system | nc 192.168.12.34 9000

-- Mottagare:

    root@server:~# nc -l -p 9000 | dd of=/dev/mapper/virtual-system

Kloning till en annan lokal logisk volym eller backup till en flyttbar disk är förstås bara ett specialfall av ovanstående.

Kloning (fysiska servrar)

Kloning av Linux-servrar är i allmänhet triviala och följer i stort sett instruktionerna ovan för kloning av virtuella system. Det enda att tänka på är att kompilera in stöd för VirtIO (gäst) i kernel.

Proceduren för Windows är lite mer komplicerad och kräver inläggning av drivrutiner för IDE-bussen i systemet som ska klonas. På sida kloning av Windows finns dom nödvändiga stegen beskrivna.